Chọn ngôn ngữ:
Hot line:
(84-8) 3997 9901

Dịch vụ khai thuê hải quan

NOL cung cấp dịch vụ trọn gói cho việc khai báo hải quan:

  • Nhận hàng và đóng gói.
  • Vận chuyển nội địa.

  • Đăng ký hải quan, hoàn thuế và hỗ trợ đăng ký thủ tục với các cơ quan có thẩm quyền.
  • Tư vấn thuế.

customsservice_footer

Design by Silent Sword